Uw erkende vastgoed makelaar en uw partner voor alle werkzaamheden aan uw huis, voor investeringen en vakantie in zuidelijk Transdanubië, de zonnige thermaal- en vakantiestreek van Hongarije
               
 
 

Wij worden natuurlijk vaak met vragen geconfronteerd. Die vragen - en natuurlijk de antwoorden - die van kennelijk van algemeen interesse zijn vindt u hier op een rij:

Algemene vragen

Wat mag ik als buitenlander überhaupt kopen?
Kan ik vanaf 1 mei 2004 in de EU lidstaat Hongarije meteen alles zonder vergunning kopen?
Hoezo krijgt men als buitenlander zo moeilijk een bouwvergunning?
Stijgen de prijzen met toetreding tot het EU?
Kan men in Hongarije meteen weer onteigend worden?
Men beweert dat bepaalde regio's door hun etnische samenstelling zo arm zijn dat er een verhoogt risico bestaat slachtoffer van criminelen te worden. Klopt dat?
Ik heb problemen, waar moet ik zijn?

Vragen betreffende de Magyar Kúria

Hoeveel kost een bezichtiging?
De Magyar Kúria maakt geen reclame met haar vergunning en de registratie van het bedrijf bij de wettig voorgeschreven instanties. Hoezo niet?
Waarom is geen directeur van de Magyar Kúria advocaat?
Hoezo werkt de Magyar Kúria met andere bedrijven samen?
Waarom wil zich de Magyar Kúria géén makelaar noemen?
Hoezo geeft de Magyar Kúria de prijzen in Forint aan en niet in Euro?
Waarom betaald de Magyar Kúria voor gegadigden geen reizen naar Hongarije?
Hoezo bouwt de Magyar Kúria niet de huizen die op de website te zien zijn?
Waarom heeft de Magyar Kúria een kantoor in Hongarije en niet in Nederland?

Wat mag ik als buitenlander überhaupt kopen?

"Alles, met uitzondering van" heet het antwoord. De verboden en beperkingen gelden voor de volgende onroerende goederen:

Grond met agrarische bestemming te kopen is nagenoeg uitgesloten, ongeacht of het een volledig agragisch perceel is of maar gedeeltelijk. Zonder landbouwer te zijn is het agrarische land op één hektar beperkt. Deze bovengrens is niet per perceel gelimiteerd, maar heeft betrekking op geheel Hongarije. Uitzonderingen gelden alleen voor landbouwers, die al in Hongarije gevestigd zijn. In alle gevallen heeft u een vergunning voor de aankoop van landbouwgrond nodig en een hele rij van wettige voorkeursgerechtigden kunnen uw aankoop teniet maken. Zet uw zinnen als gewone particulier beter niet hierop. 

Dus alles wat in het binnenbereik van een gemeente ligt en niet onder de definite van landbouwgrond valt kunt u kopen, net zo als woonhuizen in het buitengebied van het verbod uitgezonderd kunnen zijn. In het binnenbereik is er geen limiet gesteld aan de grootte van uw grondbezit.

terug naar het vragenoverzicht

Kan ik vanaf 1 mei 2004 in de EU lidstaat Hongarije meteen alles zonder vergunning kopen?

Helaas niet. Burgers van EU, EER en Zwitserland mogen alle bezittingen met uitzondering van agragirsch grond zonder vergunning aankopen. Andere burgers hebben een vergunning nodig. Agrarisch grond is beperkt voor burgers van EU, EER en Zwitserland beperkt te koop, voor anderen helemaal niet.

terug naar het vragenoverzicht

Hoezo krijgt men als buitenlander zo moeilijk een bouwvergunning?

Dat is een fabeltje. Aan buitenlanders wordt onder dezelfde voorwaarden een bouwvergunning afgegeven als aan Hongaren. De bureaucratie is misschien voor buitenlanders niet makkelijk te begrijpen, maar doe daarvoor gewoon zaken met een in Hongarije gevestigde vakman! Verder u kunt zelf helemaal geen bouwvergunning aanvragen, dat moet u door een in Hongarije geregistreerde architect doen. Maar géén nood: de regels zijn niet zo nauw als in westelijk Europa en goed nieuws voor alle Nederlanders: er is géén welstandscommissie die haar eigen wil doorzet!

terug naar het vragenoverzicht

Stijgen de prijzen met toetreding tot het EU?

De prijzen hebben zich na een periode van oververhitting naar beneden gecorrigeerd en stijgen sinds 2013 lichtjes vanaf dit lage niveau.

terug naar het vragenoverzicht

Kan men in Hongarije meteen weer onteigend worden?

Nee! Sterker nog: in Hongarije bestaat een eigen wet dat het eigendom van buitenlanders in Hongarije beschermt. De Hongaarse staat verbiedt weliswaar sommige aankopen (zie ook "Wat mag ik als buitenlander überhaupt kopen"), maar is dan bijzonder zorgvuldig met de bescherming van het eigendom.

terug naar het vragenoverzicht

Men beweert dat bepaalde regio's door hun etnische samenstelling zo arm zijn dat er een verhoogt risico bestaat slachtoffer van criminelen te worden. Klopt dat?

Het is waar dat in Hongarije bepaalde regio's rijker zijn dan andere. Ook de minderhedenpolitiek is soms uitstekend en soms gewoon rampzalig. Wie Hongarije een beetje kent en deze feiten ontkent is óf blind tegenover sociale vraagstukken óf wil de feiten gewoon niet waar hebben. Het is natuurlijk ook waar dat in een land met vele minderheden ook vele verscheidene mentaliteiten op elkaar treffen. Maar hoe verscheiden de regio's en de daarin levende mensen ook mogen zijn, niemand wordt crimineel door etnische, regionale of sociale afkomst. De levensomstandigheden in Hongarije bevinden zich gemiddeld op een lager niveau dan in westerse landen, maar welvaart en levenskwaliteit stijgen. Het maakt een groot verschil van welke kant men een bepaald niveau nadert. Ik wil hier niemand vertellen dat in Hongarije geen criminaliteit voorkomt, zoals het van sommige makelaars wordt beweerd. Maar gelukkig is de kans in Hongarije slachtoffer te worden wel kleiner dan in westelijk Europa. Echter wil ik hier natuurlijk geen appels met peren vergelijken, een vakantiehuis is geen permanent bewoond huis. Conclusie? Angst is even verkeerd als nalatigheid, doe overal en altijd gewoon!

terug naar het vragenoverzicht

Ik heb problemen, waar moet ik zijn?

Het is onmogelijk voor elk probleem hier een oplossing te omschrijven. Maar als u problemen heeft kunnen wij vaak met een passend adres verder helpen. In het bouwwezen zijn wij zelf gespecialiseerd en kunnen alles voor u regelen. Betreft het juridische problemen rondom vastgoed bemiddelen wij een afspraak met een vakkundige advocaat. Vaak kunnen wij gewoon een goed advies geven, die is meestal voor de getroffene onbetaalbaar, maar het antwoord op een gewone vraag is natuurlijk gratis. Dat aanbod betreft natuurlijk niet slechts mensen die reeds klant van ons zijn, maar iedereen!

terug naar het vragenoverzicht

Hoeveel kost een bezichtiging

Zo veel tijd als u wenst. Serieus: het maakt niet uit hoe lang u hoe veel huizen wilt bezichtigen, het blijft gratis! U betaalt geen bezichtigingkosten, geen benzinegeld, geen vergoeding van uren, kortom helemaal niets. Over bedrijven die dit doen zullen wij aan deze plaats geen uitspraken doen, wij laten deze beoordeling aan u over.

terug naar het vragenoverzicht

De Magyar Kúria maakt geen reclame met haar vergunning en de registratie van het bedrijf bij de wettig voorgeschreven instanties. Hoezo niet?

Wij zijn van mening dat elk bedrijf aan de voorgeschreven regels moet voldoen. Helaas leven wij in een wereld waar niet iedereen zo denkt. Maar toch is het niet noodzakelijk een groot verhaal daarvan te maken dat men de wet niet overtreedt. Natuurlijk staan alle noodzakelijke gegevens op onze contact pagina om iedereen een controle mogelijk te maken, maar licentie en inschrijving te bezitten is geen bijzonder verdienste, maar vanzelfsprekend!

terug naar het vragenoverzicht

Waarom is geen directeur van de Magyar Kúria advocaat?

Om al de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen werken wij uitsluitend met juristen, die niet deel uit maken van ons team. Wij juichen elk bedrijf toe dat contracten bij een onafhankelijke advocaat laat passeren. Helaas is dit niet altijd zo.

terug naar het vragenoverzicht

Hoezo werkt de Magyar Kúria met andere bedrijven samen?

Wij willen een compleet product verkopen. Ons eigen team kan veel, maar natuurlijk niet alles. Daarom doen wij beroep op partners, die ons daarin ondersteunen een product te verkopen dat veel breder en ook veel diepgaander is dan een enkel bedrijf het zou kunnen. Ideaal voor de klant is dat hij één aanspreekpunt heeft, die ook voor alles aansprakelijk is! Wie ooit met een aantal bedrijven zaken deed en de een de schuld voor een falen naar de volgende doorschuift weet precies welk voordeel één verantwoordelijke voor hem betekent.

terug naar het vragenoverzicht

Waarom wil zich de Magyar Kúria géén makelaar noemen?

Helaas is - in tegenoverstelling van ver verspreide geruchten - geen enkel kwalificatie nodig om als makelaar werkzaam te zijn. Wij zijn van mening dat een vereiste technische opleiding zeer tot hogere kwaliteit op de vastgoedmarkt zou bijdragen, deze kwalitieit is volgens onze ervaring helaas vaak rampzalig. Vaak worden de vakken van makelaar en taxateur hierbij argumentatief verward. Zelfs de avondstudie om een vergunning als taxateur te mogen werken te verkrijgen wordt uit goede grond in tegenoverstelling tot de evengoed erkende academische opleiding in de praktijk veelal niet erkend. Banken willen gewoon vakmensen laten taxeren en géén slecht opgeleidde taxateurs. Taxatie is in Hongarije sowieso niet aan het werk van een makelaar, de vakken van maklaar en taxateur zijn ter vermijding van belangenverstrengeling zeer streng gescheiden. Bij Magyar Kúria vindt u personeel met een technische achtergrond. Maar wij betrachten ons niet zo zeer als makelaar, omdat wij veel meer doen dan de gewone makelaar doet. Wij zijn bij voorbeeld ook projectontwikkelaar en bieden u alle diensten rondom Hongaars vastgoed. Dus wij doen veel meer dan men van een makelaar kan verwachten - trouwens ook voor mensen, die hun huis niet bij ons hebben gekocht! En onze service hoeft geen vergelijking te schuwen!

terug naar het vragenoverzicht

Hoezo geeft de Magyar Kúria de prijzen in Forint aan en niet in Euro?

Wij doen vrijwel uitsluitend zaken met Hongaarse verkopers en leveranciers. De Hongaren hebben een goede relatie met hun vrij converteerbare munt en eisen normaliter geen deviezen voor huizen, andere producten en diensten. Her en der vinden wij trouwens wel een uitzondering en deze is ook op onze website duidelijk aangegeven. De wisselkoersen schommelen iets en wij laden de actuele wisselkoers regelmatig op onze website. Door zaken in Forint te doen kunnen wij exacte prijzen aangeven en hoeven niet een risicotoeslag voor de wisselkoersen in rekening te brengen. Daarmee kunnen wij eerlijker calculeren dan in Euros mogelijk zou zijn. Op kantoor ontvangen wij eens per dag de actuele wisselkoersen en kunnen daarom altijd ook de exacte en actuele waarde in Euro noemen.

terug naar het vragenoverzicht

Waarom betaald de Magyar Kúria voor gegadigden geen reizen naar Hongarije?

Een gratis reisje naar Hongarije voor iedereen lijkt heel aantrekkelijk. Maar is dat ook eerlijke concurrentie? Nee! En: wie betaalt uiteindelijk de reis? Heel eenvoudig: de mensen die daadwerkelijk kopen! Maar heeft u zin voor tien mensen de reis te betalen als u een huis koopt? Dat is namelijk het geheim dat achter dit soort acties schuilt. Het zoeken van publiciteit en reclame is mooi en goed, maar natuurlijk niet om elke prijs voor de klant!

terug naar het vragenoverzicht

Hoezo bouwt de Magyar Kúria niet de huizen die op de website te zien zijn?

Een huis volgens een vaststaand ontwerp te bouwen is heel eenvoudig. Dat is de gebruikelijke manier van werken van Nederlandse projectontwikkelaars. Fantasieloos volgens de methodiek "take it or leave it". Onze ontwerpen zijn niet gedacht om verkocht te worden, maar om de bouwheer te inspireren, aan te geven hoe sommige mogelijkheden uitzien, voorbeelden te tonen welke types huizen in het landschap passen en ook met een kant en klaar prijskaartje een indruk van de kosten te geven. Wij realiseren uitsluitend de wensen van de klant, ook kost dat veel meer moeite en inspanning. En daarbij maakt het niet uit of wij een woonkamer renoveren, een badkamer in een bestaand huis inbouwen, enkele kamers aan een huis aanbouwen of meteen een geheel huis bouwen. De vraag moet zijn "hoe wilt u wonen?" en niet "kiest u voor A of B?"

terug naar het vragenoverzicht

Waarom heeft de Magyar Kúria een kantoor in Hongarije en niet in Nederland?

Wij zijn een bedrijf dat producten in Hongarije verkoopt. Wij moeten in de buurt van onze producten zijn. Een kantoor in Nederland is misschien leuk om daar te komen en een kopje koffie te drinken, maar een reis naar Hongarije kan het nooit vervangen. De reiswegen en ook de communicatiemogelijkheden zijn zeer goed. Vanuit Nederland kunnen wij niet meer bieden dan vanuit Hongarije - behalve natuurlijk het kopje koffie...

terug naar het vragenoverzicht

Hoezo kan de Magyar Kúria Hongaarse financieringen voor alle soorten huizen aanbieden?

Heel eenvoudig: omdat de wet het toestaat en de buitenlandse koper langzaam ook voor Hongaarse banken een interessante klant wordt. Het gaat niet zonder bureaucratie, maar een servicebedrijf is daardoor gekenmerkt dat de obstakels uit de weg worden geruimd.

terug naar het vragenoverzicht

 

  
 
 
 
 
Magyar Kúria met kantoor in Várong, in de buurt van het thermaalbad Igal in Hongarije, is niet uitsluitend erkend makelaarskantoor, maar ziet zichzelf vooral ook als servicebedrijf rondom het onderwerp vastgoed, wees het gebruikt of voor het nieuw bouwen van uw woning, op uw eigen bouwgrond of een door ons bemiddeld grondstuk, als vakantiehuis, net zo als voor woondoeleinden. Behalve een huis in de toeristische centra, zoals bij voorbeeld Siófok aan het Balatonmeer kunnen wij u uw eigen boerderij in voor het dorpstoerisme interessante plaatsen aanbieden, net zo als een stadswoning in Kaposvár, Pécs of andere steden. Wij helpen u bij uw kuur of vakantie en ook als u wilt investeren tussen Balaton en Drava, wij werken voor u in de komitaten Somogy, Tolna en Baranya. Voor alle vragen kunt u contact opnemen met onze klanstendienst.