Gezien de actuele ontwikkelingen willen wij u over de maatregelen tegen het Corona-virus in Hongarije informeren.
UPDATE 19-04-2021
   
UPDATE 19-04-2021: De pandemische situatie is erger dan ooit. Met blijvend veel nieuwe besmettingen en in totaal meer dan 25.000 doden, is Hongarije een van de zwaarst getroffen landen in de EU: in verhouding tot de bevolking stierven hier meer mensen dan in de VS. De ziekenhuizen zijn overbelast. Desondanks heeft de regering het openbare leven gedeeltelijk heropend.
 
Alle winkels en diensten behalve horeca en allerlei soorten vrijetijdsvoorzieningen mogen open. Openbare diensten blijven strikt beperkt tot acties die niet uitgesteld kunnen worden. Scholen en kleuterscholen zijn gedeeltelijk gesloten. Iedereen moet buitenshuis overal een medisch masker dragen, er is een avondklok tussen 22.00 uur en 05.00 uur 's nachts. De regels voor afstand en hygiëne zijn natuurlijk nog steeds van toepassing.
Iedereen die de beperkingen overtreedt, moet rekening houden met hoge boetes, die kunnen oplopen tot 1.000.000 Ft. 
  
UPDATE 10-03-2021: Hongarije houdt zijn grenzen verder gesloten. Burgers uit Polen, Slowakije en Tsjechië zijn vrijgesteld, ze mogen het land binnen met een negatief testresultaat dat niet ouder is dan vijf dagen.
 
Hongaren en iedereen die een geregistreerd of permanent verblijf in Hongarije heeft en deze feiten kan bewijzen met Hongaarse documenten (bijv. registratiekaart samen met adreskaart, permanente verblijfskaart met adreskaart), evenals hun gezinsleden, mogen ook binnenkomen. Voor elk van deze reizigers is quarantaine verplicht.
 
Iedereen die aan de grens symptomen vertoont wordt in een staatsinrichting in quarantaine geplaatst, , wie geen symptomen vertoont, moet 10 dagen thuis in quarantaine, een formeel besluit is niet vereist. Iedereen die aan de grens niet is gecontroleerd, moet zich melden bij de autoriteiten. De naleving van de quarantaine wordt meerdere keren per dag door de politie gecontroleerd. De quarantaine thuis kan worden bekort door twee negatieve PCR-tests, die met een tussenpoos van minimaal vijf dagen moeten worden afgelegd; de kosten zijn voor rekening van de reiziger. Buitenlandse testresultaten worden alleen als eerste test erkend als ze afkomstig zijn van een laboratorium in een Schengenlidstaat, de VS en Canada en zijn afgegeven in het Hongaars of Engels. Antigeentests (sneltests, zelftests e.d.) worden niet geaccepteerd. Iedereen die officieel kan aantonen dat hij de afgelopen zes maanden een coronabesmetting heeft overleefd, mag zonder quarantaine of test binnen.
 
Bovendien kunnen vrijstellingsvergunningen voor zakenreizigers van verbonden bedrijven uit een beperkt aantal landen, reizen met als doel deelname in gerechtelijke of andere officiële onderzoeken of om deel te nemen aan sportevenementen, binnen een zéér beperkt kader verleend worden. De vergunning moet voor vertrek worden afgegeven door de landelijke politie.
 
Burgers van buurlanden en Hongaren die in buurlanden wonen, mogen onder bepaalde voorwaarden zonder quarantaine naar Hongarije pendelen, hetzelfde geldt voor Hongaren die naar buurlanden pendelen. Deze regel is niet van toepassing op buitenlanders die in aangrenzende landen wonen.
 
Goederenverkeer en transitreizen zijn mogelijk, maar ook onder strikte voorwaarden.
 
VERTREKuit Hongarije is vanuit Hongaars oogpunt altijd mogelijk, mits het land van bestemming de binnenkomst niet verbiedt. Steeds meer landen zien reizen naar Hongarije als een risico, sommigen waarschuwen uitdrukkelijk. Voor zover wij weten, hebben België, Duitsland, Nederland, Oostenrijk en alle delen van het Verenigd Koninkrijk heel Hongarije geclassificeerd als een gebied met een hoog risico, Duitsland sinds 05-03-2021 zelfs als een gebied met een bijzonder hoog risico. Aan de grens naar Oostenrijk moet men een negatief PCR test (niet ouder dan 48 uur) tonen, dit is ook voor transit van toepassing! In overeenstemming met de respectieve regelgeving moet elke reiziger de relevante autoriteiten informeren, in quarantaine gaan of zich laten testen. Voor zover ons bekend heeft Zwitserland Hongarije momenteel niet als gebied met hoog risico geclassificeerd. Deze informatie betekent niet dat niet genoemde landen Hongarije of delen daarvan niet als een hoog risicogebied aangemerkt hebben! 
   
Deze maatregelen kunnen op elk moment gewijzigd worden, de lijst is niet volledig en vormt geen juridisch advies over wat wel en niet is toegestaan.
  
Blijf gezond of als deze wens onverhoopt te laat komt, wensen we spoedige beterschap!