Gezien de actuele ontwikkelingen willen wij u over de maatregelen tegen het Corona-virus in Hongarije informeren.
UPDATE 09-11-2020
   
UPDATE 09-11-2020: Gezien de extreem verslechterende pandemische situatie met een ongekend aantal gevallen in Hongarije heeft de regering de maatregelen verdder aangescherpt.
 
Privé bijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal 10 personen, behalve bij begrafenissen, die beperkt zijn tot 50 personen. Alle winkels en servicebedrijven moeten om 19.00 uur sluiten. Elke klant moet een masker dragen. 'S Nachts is er een avondklok tussen 20.00 uur en 05.00 uur ingesteld. De gastronomie moet sluiten, alleen ophalen is toegestaan, hotels mogen alleen zakenreizigers ontvangen. Vrijetijds en sportfaciliteiten zijn gesloten voor het publiek. Scholen tot groep 8 blijven open, alle andere onderwijsinstellingen schakelen over op digitaal onderwijs. Het openbaar bestuur is deels overgestapt op elektronisch verkeer of, tenzij het om dwingende en niet uitstelbare zaken gaat, overgestapt op het maken van afspraken, deels zijn gezondheidsverklaringen nodig of heeft geen beperkingen opgesteld. U dient zich vooraf bij de autoriteit te informeren. Openbare nutsbedrijven hebben individueel hun eigen regels opgesteld om klantcontact te vermijden.
In het hele land moet in het openbaar een minimale afstand worden gehouden tot mensen die niet in hetzelfde huishouden wonen, in de meest openbaar toegankelijke gebouwen, evenals openbaar vervoer, het is verplicht om mond en neus te bedekken met een goedgekeurd masker, sjaals of andere bedekkingen zijn niet langer toegestaan. Er zijn straffen ingevoerd voor degenen die geen masker dragen of die het op een zodanige manier dragen dat hun mond en neus niet volledig bedekt zijn.
  
UPDATE 30-10-2020: Hongarije heeft zijn grenzen voor onbepaalde tijd weer gesloten. Burgers uit Polen, Slowakije en Tsjechië zijn vrijgesteld, ze mogen met een negatief testresultaat uit het respectievelijke land dat niet ouder is dan vijf dagen het land binnenkomen.
 
Hongaren en iedereen die een geregistreerd of permanent verblijf in Hongarije heeft en deze feiten kan bewijzen met Hongaarse documenten (bijv. registratiekaart samen met adreskaart, permanente verblijfskaart met adreskaart), evenals hun gezinsleden, mogen ook binnenkomen. Voor elk van deze reizigers is quarantaine verplicht.
 
Iedereen die aan de grens symptomen vertoont wordt in een staatsinrichting in quarantaine geplaatst, wie geen symptomen vertoont, wordt 10 dagen thuis in quarantaine geplaatst, wat meerdere keren per dag door de politie wordt gecontroleerd. De quarantaine thuis kan worden verkort door twee negatieve PCR-tests, die met een tussenpoos van minimaal twee dagen moeten worden afgelegd; de kosten zijn voor rekening van de reiziger. Buitenlandse testresultaten worden alleen als eerste test erkend als ze afkomstig zijn van een laboratorium in een Schengen lidstaat, de VS en Canada en zijn afgegeven in het Hongaars of Engels. Iedereen die officieel kan aantonen dat hij het afgelopen half jaar een coronabesmetting heeft overleefd, mag zonder quarantaine of test het land binnenkomen.
 
Bovendien kunnen vrijstellingsvergunningen voor zakenreizigers van verbonden bedrijven, reizen met als doel deelname in gerechtelijke of andere officiële onderzoeken of om deel te nemen aan sportevenementen, binnen een zéér beperkt kader verleend worden. De vergunning moet voor vertrek worden afgegeven door de landelijke politie.
 
Burgers van buurlanden en Hongaren die in buurlanden wonen, mogen onder bepaalde voorwaarden zonder quarantaine naar Hongarije pendelen, hetzelfde geldt voor Hongaren die naar buurlanden pendelen. Deze regel is niet van toepassing op buitenlanders die in aangrenzende landen wonen.
 
Goederenverkeer en transitreizen zijn mogelijk, maar ook onder strikte voorwaarden.
 
VERTREK uit Hongarije is vanuit Hongaars oogpunt altijd mogelijk, mits het land van bestemming de binnenkomst niet verbiedt. Steeds meer landen zien reizen naar Hongarije als een risico, sommigen waarschuwen uitdrukkelijk. Voor zover wij weten, hebben België, Duitsland, Nederland en alle delen van het Verenigd Koninkrijk heel Hongarije geclassificeerd als een gebied met een hoog risico. In overeenstemming met de respectieve regelgeving moet elke reiziger de relevante autoriteiten informeren, in quarantaine gaan of zich laten testen. Voor zover ons bekend hebben Oostenrijk en Zwitserland Hongarije momenteel niet als gebied met hoog risico geclassificeerd, maar behandelen reizigers vanuit Hongarije met dezelfde beperkingen als alle burgers van de Europese Unie. Deze informatie betekent niet dat niet genoemde landen Hongarije of delen daarvan niet als een hoog risicogebied aangemerkt hebben! 
   
Deze maatregelen kunnen op elk moment gewijzigd worden, de lijst is niet volledig en vormt geen juridisch advies over wat wel en niet is toegestaan.
  
Blijf gezond of als deze wens onverhoopt te laat komt, wensen we spoedige beterschap!